Коучинг

Начало / Коучинг
По-добре. По-лесно. По-бързо.

8903892

Какво е Коучинг?

Коучингът е инструмент или по-скоро съвкупност от инструменти за преодоляване на проблеми и предизвикателства. От най-абстрактните, като нужда от по-голямо усещане за щастие или свобода, до най-конкретните, като повишаване на доходите до X или сваляне на Y килограми.

Коучингът е процес за самоусъвършенстване, чрез който разкривате по-добре собствената си личност с помощта на опитен „водач“, вашия коуч. Чрез вашата взаимна работа, разкривате вътрешните си умения да бъдете по- успешни, креативни исилни.,достигате до дълбоко осъзнаване на вашите ценности, визия и мисия в живота. Целта на коучинг процеса е да намерите път към постигането на вашите съкровени цели, като преодолявате препятствията по-бързо и ефективно. Пред вас се открива възможността да станете господари на самите себе си, като достигнете до разбиране и осъзнаване на силите, които ви спират или движат напред и получите инструментите, с които да ги управлявате.

Коучингът може да ви помогне да развиете способността да виждате нещата по нов начин, да си задавате нови въпроси и да достигате до нови решения.

Как станах Коуч?

Аз съм лекар по образование, а обучител по призвание. Една от причините да се откажа от медицината бе, че тя често влиза в действие чак когато хората вече имат проблем – възникнала е нужда от намеса, независимо дали психологическа или физическа. Работата на лекаря обикновено е да докара пациента от състояние под нормата до нормата. Аз обаче открих, че предпочитам да работя от нормата нагоре, към постоянно подобряване във всички аспекти на нашия живот. От добре, да стане отлично. От отлично – невероятно.

Защо да си намеря коуч?

Коучингът е както за хора, които смятат, че се справят добре с преодоляването на проблемите и предизвикателствата, така и за хора , които се чувстват  в моментна или по-дълготрайна „дупка”.Ефектът на коучинга може да е много по-видим при вторите, където може да се стигне до драматични положителни промени в качеството на живот, себеусещането и постиганите резултати. При все това, забелязал съм, че коучингът може да бъде особено ефективен при хора, които са на върха на възможностите си и развитието им самостоятелно става все по-бавно. До тях е важно да има човек, който може да бъде тяхно огледало, човек, на когото могат да се доверят, но и който ще ги предизвиква да надскачат себе си всеки път.

В днешния свят на широко достъпна информация, почти няма нещо, което да не можеш да научиш с няколко щракания на мишката. Всеки знае или може да разбере на теория как да постигне това, което иска. Въпреки това, много цели остават нереализирани; много мечти недостигнати; много компании не успяват, въпреки че нужните решения са били налице. Дори на най-изявените лидери им се случва да ударят на камък, да се чувстват в безизходица. Точна там е ролята на коуча. Той може да ти даде външна перспектива и да ти помогне да видиш нещата под друг ъгъл, в крайна сметка преодолявайки „дупката”.

В основата на коучинга е вярата, че вие имате целия необходим вътрешен ресурс, за да постигнете пълния си потенциал. И смятам че повечето хора се справят много добре и без коуч. Имат успехи, преодоляват препятствията и постигат целите си. За какво им е коуч? Един добър коуч може да им помогне да правят същото, но много по- бързо, по- качествено и с много по-голяма лекота. За някой, коучът може да е инструмент за големи промени в живота, а за други един външен поглед, който да им помага за фината настройка.
Представете си, че искате да отидете някъде. Това някъде е вашата цел и се намира на 1000км разстояние . Представете си също, че нямате достъп до съвременните форми на транспорт. Ще успеете ли? Ако имате достатъчно мотивация, най- вероятно да – хорато от векове са преодолявали много по-големи разстояния, с цената на много повече усилия и време, сравнено с пътуването днес. Един добър коучинг може да се сравни с това да пътувате първа класа със самолет по скорост и лекота за постигане на резултатите.

Коучът трябва да е човек, който умее да ви види отстрани и да ви помогне да преодолявате препятствията. Ако вземем пример от спорта, и най-добрите спортисти имат треньори (coach на английски), който много рядко е по-добър спортист от самите тях, но въпреки всичко един добър треньор има решаващо значение за представянето на спортиста.

Същото може да  се постигне за екипи и организации. При един страхотен екип,коучът може да засили тяхнето представяне многократно.

Така или иначе, всеки коучинг процес е уникален в зависимост от нуждите на клиетнта. Правилният подход при един, може да се окаже напълно грешно при друг. Това идва от там, че всеки има различни нужди и цели, а целта на коучинг процеса е тези цели да бъдат постигнати. Като те може да са свързани с развитие в кариерата, напредък във финансово отношение, по- добра грижа за здравословното съсояние, сваляне на килограми, подобряване на баланса между работа и личен живот, повишиване на увереноста, подоброяване за уменията за комуникации и др.

Ползи от Коучинга според статистика на ICF (International Coach Federation)

70% подобряване на предстaвянето в работата

80% подобряване на самоувереноста

73% подобряване на връзките и личните взаимоотношения

72% подобряване на уменията за общуване

67% подобряване на баланса между работата и личния живот

За Бизнеса:

Според различни проучвания, възвръщаемостта при правилен избор на коуч и коучинг програма  достига 5 пъти инвестицията. Едно от тях може да погледнете тук: Reference

Статистиката сочи, че 86 % за служителите и 76% от заинтересованите страни са доволни от коучинг програмата, в която са участвали.

Основните сфери на подобрения са: Продуктивност, качество на обслужване на клиенти, намаляване на оплакванията и запазване на служителите.