Ясар и Пламен отговарят на вашите въпроси!


 

shadow-ornament

Това една от най-важните части от университета, защото зависи от вас. Ясар и Пламен, ще отговарят на вашите въпроси и работят заедно с вас над вашите конкретно казуси. Ще се видим на живо, за едно обучение, чието резултат зависи от вас.

shadow-ornament